Helsetilbud

Albatrossen har eget helsetilbud med LAR utdeling, hjelpepleier og tilsynslege

Det er en fordel at deltakerne som er i LAR-behandling får utdeling på Albatrossen, slik at han/hun slipper å reise langt og bruke mye tid før dagen begynner på Albatrossen. Det blir også lettere og bedre oppfølgning av hver enkelt, når Albatrossens helsepersonell foretar utleveringen.

– Helsepersonell kan delta på ansvarsgruppemøtene for å sikre en helhetlig oppfølgning.