Helsetilbud

Albatrossen har eget helsetilbud med LAR utdeling, hjelpepleier og tilsynslege

Det er en fordel at deltakerne som er i LAR-behandling får utdeling på Albatrossen, slik at han/hun slipper å reise langt og bruke mye tid før dagen begynner på Albatrossen. Det blir også lettere og bedre oppfølgning av hver enkelt, når Albatrossens helsepersonell foretar utleveringen.

– Helsepersonell kan delta på ansvarsgruppemøtene for å sikre en helhetlig oppfølgning

– For å sikre at senteret er rusfritt tar vi stikkprøver med eget urinprøveapparat. Deltakere gir uttrykk for at de ønsker hjelp gjennom kontroll for å kunne forbli rusfri. Nye deltakere kan få stikkprøver oftere i begynnelsen. Over tid kan det opparbeides et tillitsforhold uten urinprøver.