Tilbud om urinprøvetaking for
personer som ikke er i LAR

For deltakere ved senteret som ikke er i LAR har vi også muligheten til å tilrettelegge for urinprøvetaking. Dette kan være for å vise rusfrihet med tanke på førerkort, barnevern ol. Er dette aktuelt lager vi avtale med den enkeltes fastlege.