Rusmiddeltesting

For dem som får oppfølging i vårt LAR tilbud vil det også være mulig å ta urinprøver på senteret.

Dersom andre deltakere ved senteret som ikke er i LAR har behov og ønske om rusmiddeltesting kan vi tilrettelegge for dette. Dette kan være i forbindelse med førerkort, barnevern ol. Det må da lages en avtale med den enkeltes fastlege.

Prøvene tas på Albatrossen og blir sendt til og analyse ved laboratoriet på Haukeland sykehus.