Ansatte

Administrasjon

Daglig leder:
Thomas Dahl Orø

Thomas er utdannet helse- og treningsterapeut, har videreutdanning i rusmiddelproblematikk og nordisk master i rus- og avhengighet. Han har 15 års erfaring fra arbeid innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), i tillegg til erfaring fra kommunalt arbeid innen rusettervern. Thomas har vært daglig leder ved Albatrossen siden 2019. 

Tlf: 996 42 224
E-post: thomas@albatrossen.no

Prosjekt- og fagutvikler: Therese Dahl

Therese arbeider primært med prosjektutvikling og fagutvikling inkludert bistår daglig leder med kvalitetssikringsarbeid og implementeringsarbeid. Hun er prosjektleder for Albatrossen sine prosjekter og har i tillegg oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, inkludert hovedansvar for studenter som er i praksis ved Albatrossen Ettervernsenter. Therese er klinisk sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk, har nordisk master i rusmiddelavhengighet, og bachelor i økonomi og ledelse. Therese har tidligere arbeidet over 20 år i døgnbehandlingsinstitusjon innen TSB og har flere års erfaring fra arbeid i sosialtjenesten. Therese har vært ansatt i 50% stilling ved Albatrossen siden 2020. 

Tlf: 488 80 820
E-post: therese@albatrossen.no

Statlige tiltaksplasser – Arbeidsforberedende trening


Veileder statlige tiltaksplasser:
Knut Kristiansen

Knut Kristiansen er vikar for Ingrid Jensen i hennes permisjonstid. Han begynte ved Albatrossen i august 2021 og hans primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som er i Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Inkludert kontakt med samarbeidspartner/bedrifter. 

Knut er utdannet medieviter i tillegg til å ha praktisk pedagogisk utdanning. Han har arbeidet med attføring siden 2006 og bringer med seg kunnskap og erfaring fra mange ulike attføringsbedrifter som Grønneviken, Beredt, Gløde og Trigger.

Tlf: 973 17 771
E-post: knut@albatrossen.no

Permisjon
Veileder statlige tiltaksplasser:
Ingrid Teigland Jensen

Ingrid sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som er i Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Inkludert kontakt med samarbeidspartner/bedrifter. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter som er i praksis ved Albatrossen. Ingrid er utdannet sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk Hun har flere års erfaring fra arbeid i FACT team, arbeid i LAR poliklinikk og har innehatt fagansvar ved Albatrossen. Ingrid har arbeidet ved Albatrossen siden 2019.

Kommunale plasser

Veileder for Kommunale tiltaksplasser:
Bjørn Jarle Larsen

Bjørn sitt primære ansvarsområde er oppfølging av deltakere på kommunale tiltaksplasser. Han har også ansvar for individuell opplæring og gruppeundervisning i e-læring og tilbudet innen fysisk aktivitet. Bjørn er utdannet datainstruktør/veileder. Han har lang erfaring arbeid IT bransjen som konsulent og instruktør. Bjørn har arbeidet ved Albatrossen Ettervernsenter siden 2013. 

Helsefagarbeider/kokk: Reidunn Sandal

Reidunn har ansvar for kjøkkendriften ved Albatrossen i tillegg til medansvar for LAR- tilbudet. Hun har sammen med veileder for AFT ansvar for den interne arbeidspraksisen for deltakere som er i arbeidstrening på kjøkkenet. Reidunn er utdannet helsefagarbeider og kokk. Hun har arbeidet ved Albatrossen Ettervernsenter siden 2004, og har tidligere lang erfaring fra arbeid som kokk. 

Legemiddel assistert rehabilitering

LAR-ansvarlig:
Erlend Hagen Hylleseth

Erlend har faglig ansvar for helsetilbudet innen LAR. Han er vernepleier med videreutdanning i rus- og psykisk helse. Han har flere års erfaring fra arbeid innen kommunalt helse- og akutt team og fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Erlend har vært ansatt ved Albatrossen Ettervernsenter siden 2017.

Prosjektansatte

Prosjektmedarbeider/arbeidsleder:
Ove Ytredal

Ove er arbeidsleder for prosjektet Ut i Naturen og har ansvar for aktiviteter og arbeidspraksis, inkludert oppfølging av deltakerne sammen med veileder for AFT for deltakere som er i intern arbeidstrening i prosjektet. Arbeidsoppgavene inkluderer aktivisering, opplæring og veiledning innen maritime aktiviteter, friluftslivsaktiviteter, skogsarbeid, strandrydding, byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeid. Ove har mange års erfaring som miljøarbeider innen TSB og fra arbeid som erfaringskonsulent i Drop-out team. Han har vært ansatt ved Albatrossen siden 2019.

Prosjektmedarbeider/
miljøarbeider:
Kristine Tuft

Kristine har ansvar for Albatrossen sitt tilbud innen kreative uttrykksformer. Dette inkluderer aktiviteter innen kunst og håndverk, og musikk. Hun holder også kurs innen sitt arbeidsfelt og har sammen med veileder for AFT medansvar for den interne arbeidstreningen for deltakere som er i arbeidspraksis innen kreativt arbeid. Kristine er utdannet innen tegning, form og farge, og har lang erfaring med blant annet tekstil og søm. Hun har også tidligere erfaring fra arbeid med barn, servicebransjen og det offentlige.