Ansatte

Administrasjon

Daglig leder:
Thomas Dahl Orø

Thomas er utdannet helse- og treningsterapeut, har videreutdanning i rusmiddelproblematikk og nordisk master i rus- og avhengighet. Han har 15 års erfaring fra arbeid innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), i tillegg til erfaring fra kommunalt arbeid innen rusettervern. Thomas har vært daglig leder ved Albatrossen siden 2019. 

Prosjekt- og fagutvikler:
Therese Dahl

Therese arbeider primært med prosjektutvikling og fagutvikling inkludert bistår daglig leder med kvalitetssikringsarbeid og implementeringsarbeid. Hun er prosjektleder for Albatrossen sine prosjekter og har i tillegg oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, inkludert hovedansvar for studenter som er i praksis ved Albatrossen Ettervernsenter. Therese er klinisk sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk, har nordisk master i rusmiddelavhengighet, og bachelor i økonomi og ledelse. Therese har tidligere arbeidet over 20 år i døgnbehandlingsinstitusjon innen TSB og har flere års erfaring fra arbeid i sosialtjenesten. Therese har vært ansatt i 50% stilling ved Albatrossen siden 2020. 

Statlige tiltaksplasser – Arbeidsforberedende trening

Veileder statlige tiltaksplasser:
Ingrid Teigland Jensen

Ingrid sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som er i Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Inkludert kontakt med samarbeidspartner/bedrifter. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter som er i praksis ved Albatrossen. Ingrid er utdannet sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk Hun har flere års erfaring fra arbeid i FACT team, arbeid i LAR poliklinikk og har innehatt fagansvar ved Albatrossen. Ingrid har arbeidet ved Albatrossen siden 2019.

Ettervern

Veileder Ettervern:
Ann Christin

Starter 20. desember 2022.

Helsefagarbeider/kjøkkenansvarlig:
Reidunn Sandal

Reidunn har ansvar for kjøkkendriften ved Albatrossen i tillegg til medansvar for LAR- tilbudet. Hun har sammen med veileder for AFT ansvar for den interne arbeidspraksisen for deltakere som er i arbeidstrening på kjøkkenet. Reidunn er utdannet helsefagarbeider og kokk. Hun har arbeidet ved Albatrossen Ettervernsenter siden 2004, og har tidligere lang erfaring fra arbeid som kokk. 

Prosjektmedarbeider/arbeidsleder: Ove Ytredal

Ove er arbeidsleder for prosjektet Ut i Naturen og har ansvar for aktiviteter og arbeidspraksis, inkludert oppfølging av deltakerne sammen med veileder for AFT for deltakere som er i intern arbeidstrening i prosjektet. Arbeidsoppgavene inkluderer aktivisering, opplæring og veiledning innen maritime aktiviteter, friluftslivsaktiviteter, skogsarbeid, strandrydding, byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeid. Ove har mange års erfaring som miljøarbeider innen TSB og fra arbeid som erfaringskonsulent i Drop-out team. Han har vært ansatt ved Albatrossen siden 2019.

Miljøarbeider: Kristine Tuft

Kristine er miljøarbeider/aktivitør med ansvar for tilrettelegging og iverksetting av aktiviteter på huset. Hun er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kulturelle aktiviteter og sosiale sammenkomster. Kristine er utdannet innen tegning, form og farge, og har lang erfaring med blant annet tekstil og søm. Hun har også tidligere erfaring fra arbeid med barn, servicebransjen og det offentlige.

Helse & treningsterapeut:

Kristiane Sørensen Solheim

Kristiane har ansvar for Albatrossen sitt tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv. Turer planlegges sammen med deltakere med fokus på veivalg, mat på tur og felleskap. På treningssenteret tilrettelegger Kristiane treningen ut fra den enkeltes behov og ønske. Kristiane er utdannet innen Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet og kosthold ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har erfaring med blant annet tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle aldre og med arbeid innen helse- og omsorg.