Ansatte

Administrasjon

Daglig leder:
Thomas Dahl Orø

Thomas er utdannet helse- og treningsterapeut, har videreutdanning i rusproblematikk, nordisk master i rus- og avhengighet og videreutdanning i omstilling og innovasjonsledelse. Han har 15 års erfaring fra arbeid innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), i tillegg til erfaring fra kommunalt arbeid innen rusettervern. Thomas har vært daglig leder ved Albatrossen siden 2019. 

 

 

Prosjekt- og fagutvikler:
Therese Dahl

Therese arbeider primært med prosjektutvikling og fagutvikling inkludert bistår daglig leder med kvalitetssikringsarbeid og implementeringsarbeid. Hun er prosjektleder for Albatrossen sine prosjekter og har i tillegg oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, inkludert hovedansvar for studenter som er i praksis ved Albatrossen Ettervernsenter. Therese er klinisk sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk, har nordisk master i rusmiddelavhengighet, og bachelor i økonomi og ledelse. Therese har tidligere arbeidet over 20 år i døgnbehandlingsinstitusjon innen TSB og har flere års erfaring fra arbeid i sosialtjenesten. Therese har vært ansatt i 50% stilling ved Albatrossen siden 2020. 

Statlige tiltaksplasser – Arbeidsforberedende trening

AFT-veileder:
Ingrid Teigland Jensen

Ingrid sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som er i Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Inkludert kontakt med samarbeidspartner/bedrifter. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter som er i praksis ved Albatrossen. Ingrid er utdannet sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk Hun har flere års erfaring fra arbeid i FACT team, arbeid i LAR poliklinikk og har innehatt fagansvar ved Albatrossen. Ingrid har arbeidet ved Albatrossen siden 2019.

Ettervern

Ettervernsveileder:
Ann Christin Laumann Pettersen

Ann Christin sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som bruker ettervernstilbudet. Inkludert kontakt med samarbeidspartnere. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter. Ann Christin er utdannet sosionom og har videreutdanning i krise- og katastrofepsykologi, og flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Hun har over 10 års erfaring fra kommunal sektor som veileder, saksbehandler og koordinator av tverrfaglig konsultasjonsteam. Ann Christin har arbeidet ved Albatrossen siden 2022.

 

Helse & treningsterapeut/ Arbeidsveileder Vedlikehold:

Erland Åkra Eldrup

Erland har ansvar for Albatrossen sitt tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv. Turer planlegges sammen med deltakere med fokus på veivalg, mat på tur og felleskap. På treningssenteret tilrettelegger Erland treningen ut fra den enkeltes behov og ønske. Erland er også Arbeidsveileder for Vedlikeholdsgruppen ved Albatrossen. Erland har bachelor i idrett, folkehelse og friluftsliv i tillegg til bachelor i journalistikk. Han har erfaring fra arbeid som  reporter, personlig assistent, ski og klatreinstuktør. Erland har stor interesse for friluftsliv, er med på langslaget i terreng-ultraløp, og har blant annet  gått Norge på langs to ganger. Erland har arbeidet ved Albatrossen siden august 2023.

 

Kreativitetsverksted/ trykkeri:
Ida Westberg

Ida har ansvar for trykkeri og kreative aktiviteter på Albatrossen. På trykkeriet kan deltakere lage tekstiltrykk og trykk på kopper.
De kreative aktivitetene kan være alt fra maleri, tegning og billedvev til
foto. Ida har en bachelor i kunst fra Kunstakademiet i Trondheim og en master i kunst fra Kunstakademiet i Bergen. Ved siden av Albatrossen arbeider hun som billedkunstner. Hun har tidligere hatt workshops i billedvev ved Tekstilindustrimuseet og er medlem av Bergen ateliergruppe. Ida har arbeidet ved Albatrossen siden februar 2024.