Ansatte

Administrasjon

Daglig leder:
Thomas Dahl Orø

Thomas er utdannet helse- og treningsterapeut, har videreutdanning i rusproblematikk, nordisk master i rus- og avhengighet og videreutdanning i omstilling og innovasjonsledelse. Han har 15 års erfaring fra arbeid innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), i tillegg til erfaring fra kommunalt arbeid innen rusettervern. Thomas har vært daglig leder ved Albatrossen siden 2019. 

 

 

Prosjekt- og fagutvikler:
Therese Dahl

Therese arbeider primært med prosjektutvikling og fagutvikling inkludert bistår daglig leder med kvalitetssikringsarbeid og implementeringsarbeid. Hun er prosjektleder for Albatrossen sine prosjekter og har i tillegg oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, inkludert hovedansvar for studenter som er i praksis ved Albatrossen Ettervernsenter. Therese er klinisk sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk, har nordisk master i rusmiddelavhengighet, og bachelor i økonomi og ledelse. Therese har tidligere arbeidet over 20 år i døgnbehandlingsinstitusjon innen TSB og har flere års erfaring fra arbeid i sosialtjenesten. Therese har vært ansatt i 50% stilling ved Albatrossen siden 2020. 

Statlige tiltaksplasser – Arbeidsforberedende trening

Veileder statlige tiltaksplasser:
Ingrid Teigland Jensen

Ingrid sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som er i Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Inkludert kontakt med samarbeidspartner/bedrifter. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter som er i praksis ved Albatrossen. Ingrid er utdannet sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk Hun har flere års erfaring fra arbeid i FACT team, arbeid i LAR poliklinikk og har innehatt fagansvar ved Albatrossen. Ingrid har arbeidet ved Albatrossen siden 2019.

Ettervern

Veileder Ettervern:
Ann Christin Laumann Pettersen

Ann Christin sitt primære arbeidsområde er oppfølging av deltakere som bruker ettervernstilbudet. Inkludert kontakt med samarbeidspartnere. Hun har også undervisningsoppgaver knyttet til bevisstgjøringskursene Albatrossen tilbyr, har medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til medansvar for veiledning av sosionomstudenter. Ann Christin er utdannet sosionom og har videreutdanning i krise- og katastrofepsykologi, og flerkulturell forståelse og kommunikasjon. Hun har over 10 års erfaring fra kommunal sektor som veileder, saksbehandler og koordinator av tverrfaglig konsultasjonsteam. Ann Christin har arbeidet ved Albatrossen siden 2022.

 

Kjøkkenansvarlig:
Juni Meyer

Juni er i vikariat og har ansvar for drift av kjøkken og renhold ved Albatrossen. Dette innebærer også ansvar for oppfølging og opplæring av deltakere i arbeidstrening på kjøkkenet. Hun har også veiledning og undervisningsoppgaver knyttet til kost- og er ernæring, miljøterapeutiske oppgaver og medansvar for sosiale og kulturelle aktiviteter. Juni har studert pedagogikk, og er for tiden student innen Folkehelse ved siden av arbeidet ved Albatrossen. Hun har lang erfaring fra restaurantbransjen som servitør og leder. Juni har arbeidet ved Albatrossen siden 2022. 

 

 

Prosjektmedarbeider/arbeidsleder: Ove Ytredal

Ove er arbeidsleder for prosjektet Ut i Naturen og har ansvar for aktiviteter og arbeidspraksis, inkludert oppfølging av deltakerne sammen med veileder for AFT for deltakere som er i intern arbeidstrening i prosjektet. Arbeidsoppgavene inkluderer aktivisering, opplæring og veiledning innen maritime aktiviteter, friluftslivsaktiviteter, skogsarbeid, strandrydding, byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeid. Ove har mange års erfaring som miljøarbeider innen TSB og fra arbeid som erfaringskonsulent i Drop-out team. Han har vært ansatt ved Albatrossen siden 2019.

 

 

Miljøarbeider: Kristine Tuft

Kristine er miljøarbeider/aktivitør med ansvar for tilrettelegging og iverksetting av aktiviteter på huset. Hun er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kulturelle aktiviteter og sosiale sammenkomster. Kristine er utdannet innen tegning, form og farge, og har lang erfaring med blant annet tekstil og søm. Hun har også tidligere erfaring fra arbeid med barn, servicebransjen og det offentlige.

 

 

 

 

Helse & treningsterapeut:

Erland Åkra Eldrup

Erland har ansvar for Albatrossen sitt tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv. Turer planlegges sammen med deltakere med fokus på veivalg, mat på tur og felleskap. På treningssenteret tilrettelegger Erland treningen ut fra den enkeltes behov og ønske. Erland har bachelor i idrett, folkehelse og friluftsliv i tillegg til bachelor i journalistikk. Han har erfaring fra arbeid som  reporter, personlig assistent, ski og klatreinstuktør. Erland har stor interesse for friluftsliv, er med på langslaget i terreng-ultraløp, og har blant annet  gått Norge på langs to ganger. Erland har arbeidet ved Albatrossen siden august 2023.

 

Helsefagarbeider/ kjøkkenansvarlig:
Reidunn Sandal

Reidunn har ansvar for driftsoppgaver innen renhold og kjøkken. Hun er utdannet kokk og helsefagarbeider. Reidunn har lang erfaring fra kokkeyrket og som helsefagarbeider blant annet innen Legemiddelassistert Rehabilitering. Hun har arbeidet ved Albatrossen siden 2007.