Arbeidspraksis og arbeidsavklaring

Arbeidspraksis gjennom interne- og eksterne arbeidsplasser gir deg mulighet til å prøve deg ut i et nytt yrke og få relevant arbeidserfaring. Dette er med på å avklare dine muligheter på arbeidsmarkedet og eventuelle behov for tilrettelegging for å stå i arbeid over tid. 

Intern arbeidspraksis 

Intern arbeidspraksis tilbys som en forberedelse til ekstern arbeidspraksis og videre ordinært arbeidsliv. Her får du mulighet til å prøve ut dine arbeidsferdigheter i et skjermet og trygt miljø med veiledning og tett oppfølging.

«Ut i naturen»

Arbeidspraksisen foregår i mindre grupper hvor du får anledning til å prøve ut egen mestring/jobbmestring i trygge, romslige rammer med støtte fra arbeidsleder og veileder. Du får tilegnet deg kunnskaper og ferdigheter som er nyttig i din recoveryprosess, både forhold til fremtidig arbeid, som potensiell fritidsaktivitet og døråpner til sosiale nettverk. Det er fokus på gode rutiner, opplæring, mestring og motivasjon til videre arbeidsliv. Deltakerne deltar i små byggeprosjekter, felling av trær, gressklipping, oppussing og maling av naust, og rydding av strandsone og hav. Dere får blant annet kompetanse i å føre båt, navigere, båtstell, fiske og fangst, om økologi i havet og tilberedning av fangsten sammen med kokk.

Albatrossen tilbyr også intern arbeidspraksis på ulike arenaer innen driften av ettervernsenteret: 

Kjøkkendrift – matlaging, servering, planlegging av ukemeny, innkjøp mm.

Renhold – rutiner og smittevern, daglig renhold, oppbevaring og forsvarlig bruk av kjemikalier 

IT-support – gi opplæring innen E-læring, kontorstøtteprogrammer mm.

Ekstern arbeidspraksis 

Vi legger til rette for arbeidspraksis hos bedrifter i ordinært arbeidsliv basert på dine ønsker og muligheter. Arbeidspraksisen skal tilpasses dine behov og du vil gjennom hele praksisperioden ha tett oppfølging fra din veileder ved AFT. Dette er en god mulighet til å få relevant arbeidserfaring og gode referanser på din CV.