Ettervern

Det er ingen kostnader tilknyttet bruk av vårt ettervern.

Informasjon om søknadsskjema

    • Fyll ut søknadsskjema og send dette per post til adresse oppgitt i søknadsskjemaet, post@albatrossen.no
    • Når Albatrossen har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for å avtale en informasjons- og avklaringssamtale. Under samtalen vil du få anledning til å fortelle mer om deg selv og dine målsettinger. Vi vil også gi ytterligere informasjon om vårt tilbud
    • Søknaden vil behandles på bakgrunn av samtale og søknadsskjema, og du vil få fortløpende tilbakemelding.