Ettervern

Det er ingen kostnader tilknyttet bruk av vårt ettervern. Du kan søke uavhengig om du er under oppfølging av NAV sosialtjeneste eller ikke.

Dersom du har oppfølging av NAV sosialtjeneste tar du kontakt med din saksbehandler.

  • Sammen fyller dere ut søknadsskjema og sender dette per post til adresse oppgitt i søknadsskjemaet, post@albatrossen.no eller i Altinn.
  • Når Albatrossen har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg og din saksbehandler for å avtale en samtale. Under samtalen vil du få anledning til å fortelle mer om deg selv og dine målsettinger. Vi vil også gi ytterligere informasjon om vårt tilbud
  • Søknaden vil behandles på bakgrunn av samtale og søknadsskjema, og du vil få fortløpende tilbakemelding.

Dersom du ikke har oppfølging av NAV sosialtjeneste.

  • Fyller du ut samme søknadsskjema og sender dette per post til adresse oppgitt i søknadsskjemaet, post@albatrossen.no eller i Altinn.
  • Når Albatrossen har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for å avtale en samtale. Under samtalen vil du få anledning til å fortelle mer om deg selv og dine målsettinger. Vi vil også gi ytterligere informasjon om vårt tilbud
  • Søknaden vil behandles på bakgrunn av samtale og søknadsskjema, og du vil få fortløpende tilbakemelding.