Slik søker du om AFT-tiltak

Ta kontakt med din veileder ved Nav for å søke om AFT-tiltak. Nav sender henvisning om tiltaksplass.

Ta gjerne kontakt med Albatrossen direkte for mer informasjon, omvisning og samtale i forkant av henvisning. 

Kontaktperson