Hva er AFT?

Arbeidsforberedende trening (AFT) ved Albatrossen er et tiltak for deg som ønsker å komme i arbeid og som har behov for støtte og veiledning på veien mot ordinært arbeidsliv. 

AFT – tiltaket tilbyr opplæring og tilrettelagt arbeidstrening i et skjermet miljø, før du går over i arbeidspraksis hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid. Det kan også tilrettelegges for bistand til å starte i et yrkesfaglig utdanningsløp. 

Forløp og varighet 

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år, med mulighet for å forlenge tiltaket ytterligere ett år. Tiltaket skal tilpasses dine behov og dine muligheter på arbeidsmarkedet. 

Handlingsplan – hva er dine mål?

Vi hjelper deg med å utarbeide en individuelt tilpasset handlingsplan for AFT-tiltaket. Planen skal være et verktøy som kan bidra til å få en oversikt over dine målsettinger og for hvordan du skal nå dine mål. 

Individuell ukeplan inngår som en del av din handlingsplan. Ukeplanen lages i samarbeid med din veileder og gir deg mulighet til å kombinere ditt AFT-tiltak med andre aktiviteter som inngår i ettervernstilbudet ved Albatrossen. 

Karriereveiledning 

Vi hjelper deg å kartlegge dine ressurser, interesser og muligheter på arbeidsmarkedet slik at du kan ta riktig yrkesvalg for din fremtid. 

Hjelp til å komme i arbeid 

Vi støtter deg på veien mot ordinært arbeid:

CV og jobbsøknad 

I AFT-tiltaket får du veiledning i å utarbeide din egen CV og hjelp til innhenting av eventuell dokumentasjon som vitnemål og attester. Vi bistår deg også med å skrive gode jobbsøknader. 

Kontakt med arbeidsgiver

Sammen med deg finner vi aktuelle arbeidsgivere og ledige stillinger.  

Intervjutrening 

Vi trener på intervjusituasjoner og forbereder deg på spørsmål fra arbeidsgiver.