Samarbeidspartnere

Samarbeidsavtaler

Bergen kommune

15 kommunale plasser (ettervernstilbud)

NAV

NAV Vestland – 6 arbeidsforberedende trenings plasser (AFT)

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin (AFR)

Kriminalomsorgen Vest

Våre samarbeidspartnere

Bergen kommune

NAV Vestland

Helse Bergen – AFR

Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

Matsentralen Vestland

Høgskulen på Vestlandet

KIWA

Citius Data

Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen, SR-BANK

Stiftelsen UNI

Family Sportsclub

Bergen og Omland Friluftsråd

Redningsselskapet Region Vest

Medvandrerne

Lions