Samarbeidspartnere

Samarbeidsavtaler

Bergen kommune

15 kommunale plasser (ettervernstilbud)

NAV

NAV Vestland – 6 arbeidsforberedende trenings plasser (AFT)

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin (AFR)

Legemiddelassistert rehabilitering – 40 plasser.

Helsedirektoratet

Årlig driftstilskudd – Ettervernstilbud

Våre samarbeidspartnere

Bergen kommune

NAV Vestland

Helse Bergen – AFR

Helsedirektoratet

Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

Matsentralen Vestland

Høgskulen på Vestlandet

KIWA

Avans Soma

Citius Data

Bergesenstiftelsen

Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen, SR-BANK

Stiftelsen UNI

Family Sportsclub

Bergen og Omland Friluftsråd

Redningsselskapet Region Vest

Medvandrerne

Lions

Water Weigths Scandinavia

Rotary Bergen-Vest