Digital kompetanse

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt digital opplæring med fokus på den enkeltes behov og på et grunnleggende nivå. 

Opplæringen foregår både som en-til-en opplæring, der man jobber i eget tempo uavhengig av andre, og ved noe felles hvor man gjennomgår ulikePassordproblematikk, ID-tyveri, personvern, sosiale medier, nettverk ol.