Digital kompetanse

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt e-læring med fokus på den enkeltes behov og ferdighetsnivå, fra det helt grunnleggende til videregående nivå. Hos oss er det like normalt å starte fra scratch («grønn på data»), som å kunne en del fra før. 

Opplæringen foregår både som en-til-en undervisning med instruktør, der man jobber i eget tempo uavhengig av andre, og som fellesundervisning i klasserom sammen med andre.

Vi tilbyr også egne temakurs på dag- og kveldstid der dagsaktuelle og nyttige tema gjennomgås:
Passordproblematikk, ID-tyveri, personvern, sosiale medier, nettverk, it-forståelse etc.

Albatrossen tilbyr også muligheten for å ta moduler innenfor ECDL (Datakortet), med avsluttende offisielle tester hos godkjent testsenter. Kompetansebevis og Datakortet oppnås ved beståtte tester.