Digital kompetanse

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt e-læring med fokus på den enkeltes behov og ferdighetsnivå, fra det helt grunnleggende til videregående nivå. Hos oss er det like normalt å starte fra scratch («grønn på data»), som å kunne en del fra før. 

Opplæringen foregår både som en-til-en opplæring, der man jobber i eget tempo uavhengig av andre, og felles hvor man gjennomgår ulikePassordproblematikk, ID-tyveri, personvern, sosiale medier, nettverk, it-forståelse etc.