Historikk

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter ble opprettet i 2003 etter initiativ fra personer som mottok substitusjonsbehandling for tidligere opiatavhengighet gjennom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Med støtte fra blant annet daværende Loddefjord lensmannskontor og Lions, ble Albatrossen etablert som en ideell og uavhengig stiftelse. Det initiativtakerne savnet var et rusfritt ettervernstilltak og et sosialt treffsted med fokus på rehabilitering tilpasset deres behov. Stiftelsen Albatrossen ble etablert 1.07.2003, og ble offisielt åpnet 27.11.2003 av daværende ordfører Hermann Friele.

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter gir i dag tilbud både til den opprinnelige målgruppen, personer med problemfylt forhold til andre rusmidler, personer med ROP lidelser og domfelte. 

Den historiske bakgrunnen for etablering av Stiftelsen Albatrossen hvor brukerne selv var pådriver til etableringen, gjennomsyrer organisasjonen den dag i dag. Blant annet gjennom høyt fokus på brukermedvirkning og innflytelse på alle nivå i organisasjonen. Les mer om dette under Faglige tilnærminger: brukermedvirkning og recovery, samt brukertilfredshet.