Organisasjon

Organisasjonskart

Styrets sammensetning

Styret i Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter har en formålstjenlig sammensetning med ulik erfaring, bakgrunn, utdanning og verv. Flere av medlemmene har lang erfaring fra styrearbeid både som medlem og som styreleder. Styret innehar medlemmer med egenerfaring og fra våren 2023 er det valgt inn Brukerrepresentant. Medlemmene er utdannet innen økonomi, politi, helse- og sosial mm. Av arbeidserfaring kan det nevnes NAV, Helse Bergen, Frivillig sektor, tiltaks- og attføringsbedrifter og lederstillinger i ulike virksomheter.

Styret består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, tre kvinner og fire menn.

Styremedlemmene har frivillig verv og velges for to år. De representerer bare seg selv i styret med det ansvar for å arbeide for det som er best for virksomheten. Stiftelsen forholder seg til gjeldende lover og regler for styrearbeid.

Styret i Albatrossen Ettervernsenter

Styreleder - Aksel Rognsvåg
Nestleder - Tore Salvesen 
Styremedlem - Rebecca Lerch Dahl
Styremedlem - Runar Andre Larsen
Styremedlem - Linda Camilla Nærøy
Varamedlem - Gry Irmelin Dale
Varamedlem - Johann Walde
Varamedlem - Andre Johnsen Pedersen