Brukertilfredshet

Brukertilfredshet måles kontinuerlig gjennom en feedback-kultur hvor deltakernes tilbakemeldinger etterspørres. Både i den daglige aktiviteten og oppfølgingen ved senteret, og systematisk gjennom årlig undersøkelse av brukertilfredshet, i form av semistrukturert intervju. 

Det utarbeides årlige rapporter som beskriver resultater fra brukertilfredshetsundersøkelsene.

Les rapport/last ned rapport her: