Blir samarbeidspartner

Vil din bedrift/organisasjon samarbeide med oss for økt samfunnsinkludering? 

Samarbeidsaktører fra næringslivet, offentlige instanser og ideell sektor er en verdifull ressurs.  Sammen kan vi skape endringer og bidra til å forhindre utenforskap. 

 

Kontaktperson

Thomas Dahl Orø

thomas@albatrossen.no

Telefon: 996 42 224