Brukermedvirkning

Albatrossen Ettervernsenter ble opprettet med og etter initiativ fra brukere. Brukerperspektivet og brukermedvirkning gjennomsyrer organisasjonen. Albatrossen Ettervernsenter praktiserer brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. 

På individnivå gjennom åpen og inkluderende dialog, anerkjennelse og respekt for brukerens premisser og løsninger, reell påvirkningsmulighet og løsningsorientert oppfølging.

På systemnivå har Albatrossen tilrettelagt for brukermedvirkning gjennom tillitsvalgtordning. Tillitsvalgte deltar også som brukerrepresentanter i prosjektgrupper, og kan bli invitert inn i styremøter under behandling/belysning av enkelte saker. Ledelsen gjennomfører månedlige møter med tillitsvalgte og to ganger i semester har vi fellesmøte med alle deltakere tilknyttet senteret.