Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk 

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig rusfritt tilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. 

Formålet er å bistå i den enkeltes recoveryprosess mot økt livsmestring, samfunnsinkludering og bedret livskvalitet. Vårt ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Tilbudet kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT) og LAR utdeling. 

Vi skal være en fleksibel og effektiv organisasjon som imøtekommer våre kunder og interessenter innen stat og kommune sine krav og forventninger knyttet til ettervern og arbeidsmestringstiltak, og utdeling av Legemiddelassistert rehabilitering (medisinering og urinprøvetaking). 

Dette skal vi oppnå ved å: 

  •  Ha et synlig lederengasjement og tilstedeværelse fra alle ansatte. 
  •  Etterleve Albatrossen Ettervernsenter strategier og ledelsessystem. 
  •  Ha gode samarbeidspartnere som kan bidra til gode aktiviteter og frivillighet. 
  •  Utnytte kompetansen til våre ansatte og sikre faglig oppdatering og påfyll. 
  •  Ha sosial trening og høyne deltakernes digitale og generelle kompetanse. 
  •  Kontinuerlig forbedre virkningen av vårt ledelsessystem. 
  •  Være et høyterskeltilbud med kontroll og oppfølging av deltakere. 
  •  Etterlevelse myndighetskrav relatert til vår drift og forsvarlig LAR behandling. 

Bergen, 24. mai 2022
Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Daglig leder
Thomas Dahl Orø