Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk 

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenters kvalitetspolitikk skal bidra til et helhetlig rusfritt tilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. Vi har fokus på aktiviteter, arbeidstrening og arbeidsformidling.

Formålet er å bistå i den enkeltes recoveryprosess mot økt livsmestring, samfunnsinkludering og bedret livskvalitet. Vårt ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Tilbudet kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT). 

Vi skal være en fleksibel og effektiv organisasjon som imøtekommer våre kunder og interessenter innen stat og kommune sine krav og forventninger knyttet til ettervern og arbeidsmestringstiltak.

Dette skal vi oppnå ved å: 

  • Forplikter oss til å oppfylle aktuelle, juridiske og andre formelle krav.
  • Ha et synlig lederengasjement og tilstedeværelse fra alle ansatte.
  • Etterleve Albatrossen Ettervernsenter strategier og ledelsessystem.
  • Utnytte kompetansen til våre ansatte og sikre faglig oppdatering og påfyll.
  • Ha sosial trening og høyne deltakernes digitale og generelle kompetanse.
  • Kontinuerlig forbedre virkningen av vårt ledelsessystem.
  • Samarbeidspartnere som bidrar til gode aktiviteter og frivillighet.

Bergen, 23. oktober 2023
Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Daglig leder
Thomas Dahl Orø