Bli frivillig medarbeider

Vil du arbeide som frivillig medarbeider hos oss?

  • Er du en betydningsfull ressurs Albatrossen. 
  • Du får gjøre noe nytt og meningsfullt
  • Du får opplæring og oppfølging
  • Du får erfaring og kompetanse
  • Du kan velge hvor mye du vil gi av din tid. Enten delta i mer uformelt dugnadsarbeid, under enkeltarrangementer eller inngå mer fast avtale om frivillig arbeid.

Kontaktperson

Thomas Dahl Orø

thomas@albatrossen.no

Telefon: 996 42 224