Personvern

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter underlagt personvernregelverket som ansvarlig for behandling av personopplysninger. Albatrossen Ettervernsenter vil kunne ha behov for å oppdatere personvernerklæringen, og det vil alltid være den siste publiserte erklæringen som gjelder. For å kunne tilby gode tjenester, må vi ofte behandle personopplysninger. 

Vi gjør oppmerksom på at alt som er beskrevet nedenfor i Personvernerklæringen ikke gjelder alle.
Hvilke personopplysninger vi behandler, vil variere etter hvilke tjenester den enkelte mottar.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn og kontaktinformasjon. En sensitiv personopplysning er opplysninger om blant annet helseopplysninger.  Sensitive personopplysninger har strengere krav til behandling og oppbevaring enn det vanlige personopplysninger har.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.
For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene, eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Gjelder det helseopplysninger, og vi har en avtale med deg, innhenter vi disse opplysningen direkte fra deg eller den du gir oss samtykke til å innhente opplysninger fra. 


Bruk av dine personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg, eller oppfylle en avtale. Formålet er å kunne tilby deg som deltaker våre tjenester på best mulig måte i henhold til dine ønsker.

Behandlingsansvar for personopplysninger

Daglig leder ved Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i organisasjonen. Opplysningene behandles i henhold til gjeldende regelverk. Henvendelser og spørsmål for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger rettes til behandlingsansvarlig.

Databehandler

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Det betyr at når vi benytter underleverandører, som eksempelvis journalsystemet er disse å anse som databehandlere. Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som e ansatte. Avtaler om bruk av databehandlere oppfyller personopplysningslovens krav til bruk av databehandlere.

Annet relevant lovverk

Andre lover vi er underlagt er blant annet Helsepersonelloven, Pasient- og brukerettighetsloven, og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Alle våre ansatte som behandler personopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.


E-post og sosiale medier

Du kan sende e-post til oss. Vi ønsker å opplyse om at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks. Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter bruker sosiale medier som Facebook og Instagram for å gi informasjon om vårt tilbud. For å ivareta deltakernes anonymitet og ivareta krav til taushetsplikt som følger av lovverket legger vi aldri ut bilder som på noen måte kan identifisere deltakere av vårt tilbud.    

Informasjonskapsler (cookies)

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter benytter informasjonskapsler på nettsiden www.albatrossen.no for å gi en god brukeropplevelse. Ved å besøke våre nettsider samtykker du i at vi kan etterlate informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste nettsteder bruker i dag informasjonskapsler. En informasjonskapsel legges i din nettlesers internminne, som gjør at man bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt brukes denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettstedet. Dette er loggfiler som lagres på servere, som f.eks. IP-adresser, nettlesere, operativsystemer, bruk/navigasjon osv. De fleste nyere nettlesere (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig.

Oversikt av hvilke informasjonskapsler vi bruker i våre nettsider

Facebook

Formål: Funksjon for å dele via Facebook. Setter ikke informasjonskapsler selv, men hvis en er til stede blir den lest.

Instagram

Formål: Funksjon for å dele via Instagram. Setter ikke informasjonskapsler selv, men hvis en er til stede blir den lest.

Google Analytics

Formål: Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden.
Informasjonen brukes til å utarbeide rapporter og videre for å forbedre nettsiden. Informasjonen som samles inn er anonym; antall besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra og hvilke sider de besøker.