Aktivt ettervern for bedret livskvalitet

– For personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte.

Aktivt ettervern for bedret livskvalitet

Se hva Albatrossen Ettervernsenter kan tilby

AKTIVITETER

Trening
Hytteturer
Teater
Kino
Ski- og fisketurer
Bowling

HELSETILBUD

LAR utdeling
UP

ARBEIDSTRENING

Undervisning - Datakortet
Karriereveiledning
Ordinært betalt arbeid
Arbeidspraksis
Jobbstøtte

RÅDGIVNING

Individuell rådgivning
Gjeld
Rusmestring
Undervisning/kurs

ALBATROSSEN ETTERVERNSENTER

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig høyterskeltilbud (rusfritt) innen ettervern for rusmiddelavhengige i Bergen kommune. Vårt formål er å bedre den enkeltes livskvalitet ved å tilby kurs, fritidsaktiviteter, en sosial møteplass og arbeidstrening med sikte på tilbakeføring til samfunn og arbeidsliv.

Samarbeidspartnere

Noen av våre samarbeidspartnere
Adresse

Her finner du oss

Inndalsveien 47b,
5063 Bergen