Rusfritt ettervern
for bedret livskvalitet

For personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. Som deltaker er det ingen kostnader.

Hva kan Albatrossen Ettervernsenter tilby

Samarbeidspartnere

Noen av våre samarbeidspartnere
Adresse

Her finner
du oss

Inndalsveien 47b,
5063 Bergen