Sertifisering – ISO 9001

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 standarden.

Sertifiseringen er et bevis på at Albatrossen Ettervernsenter leverer tjenester av en slik kvalitet, at «kundenes» krav og forventinger er ivaretatt. Vi har et kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, også med hensyn på medvirkning fra ansatte, «kunder» og deltakere. På denne måten vil vi hele tiden utvikle et bevisst og aktivt miljø for å oppnå våre kvalitetsmål og arbeid med kontinuerlig forbedring i alle prosesser. 

Sertifikat