Bevisstgjøringskurs

Albatrossen Ettervernsenter tilbyr bevisstgjøringskurs hver uke. Kursene har mestringsfokus og inkluderer tema som kan støtte oppunder din recoveryprosess. Tema velges for hvert år i samarbeid mellom ansatte og deltakere, og nedfelles i en kursplan.  

Eksempel på tema er:

 • Personlig økonomi
 • Rettigheter
 • Hverdagsglede (et mestringskurs over 6 ganger utviklet av Rådet for psykisk helse)
 • Ord som fanger og kommunikasjon som krenker
 • Fysisk aktivitet
 • Kost- og ernæring i teori og praksis
 • Rusens funksjon
 • Seksuell helse og kroppsbevissthet
 • Relasjoner på godt og vondt
 • Førstehjelp
 • Tilbakefallsforebygging
 • Mentalisering
 • Mindfulness