Intern arbeidspraksis

Intern arbeidspraksis tilbys som en forberedelse til ekstern arbeidspraksis og videre ordinært arbeidsliv. Her får du mulighet til å prøve ut dine arbeidsferdigheter i et skjermet og trygt miljø med veiledning og tett oppfølging. 

Vedlikehold

Arbeidspraksisen foregår i mindre grupper hvor du får anledning til å prøve ut egen mestring/jobbmestring i trygge, romslige rammer med støtte fra arbeidsveileder og veileder. Dere får tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som er nyttig i deres recoveryprosess, både forhold til fremtidig arbeid, som potensiell fritidsaktivitet og døråpner til sosiale nettverk. Det er fokus på gode rutiner, opplæring, mestring og motivasjon til videre arbeidsliv. Deltakerne deltar i små byggeprosjekter, felling av trær, gressklipping, oppussing og malearbeid, og rydding av strandsone og hav. Dere får blant annet kompetanse i å føre båt, navigere, båtstell, fiske og fangst.

Albatrossen tilbyr også intern arbeidspraksis på ulike arenaer innen driften av ettervernsenteret: 

Kjøkkendrift – matlaging, servering, planlegging av ukemeny, innkjøp mm.

Renhold – rutiner og smittevern, daglig renhold, oppbevaring og forsvarlig bruk av kjemikalier 

Trykkeri og kreative uttrykksformer – designe motiver til trykk, male, tegne, sy, strikke, redesign av klær og musikk. 

Albatrossen Kaffe – barista, varehåndtering, bestilling. Transport, markedsføring, arrangere kultureventer mm.