Veien inn til oss

Innsøkning

Ønsker du å begynne ved Albatrossen er NAV kommune (sosialkontoret) innsøkende instans. Det er krav om 4 ukers rusfrihet før oppstart, eller minimum 2 uker ved behandlingsopphold (direkte inntak). Det koster ingenting for sosialkontoret, men vi ønsker at sosialkontoret er med før, under og etter at deltaker er kommet inn.

Før man kan begynne avholdes et forberedende inntaksmøte. Her gjennomgås om den enkelte har motivasjon nok til å begynne i senterets ettervernstiltak. Forventninger til deltaker, tilbud og kontrakt gjennomgås.

Personer utenfor Bergen kommune må søke NAV-kommune i sin hjemkommune om dekning for inntak på kommunal plass.

Innsøkninsskjema finner du her:

Innsøkingsskjema