Om oss

Historie

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble startet av Helse Bergen gjennom Bergensklinikkene i 1998.
En stor del av deltakerne i LAR programmet utviklet raskt et sidemisbruk med illegale rusmidler på grunn av mangel på sosiale nettverk og ettervernstiltak.

Albatrossen Ettervernsenter ble startet for å gi denne gruppen et tilbud. Tidligere rusavhengige tok selv initiativet til å starte opp Albatrossen, og idealister i Lions, næringsliv, helsepersonell og Laksevåg lensmannskontor var med på å bygge opp stiftelsen til det den er i dag.
Tanken bak tiltaket var at det skulle være et tverrfaglig prosjekt. Tiltaket bygger likevel i stor grad på tidligere rusavhengiges egne erfaringer.
Senteret ble offisielt åpnet 27.11.2003 av ordfører Hermann Friele – og ble etablert som stiftelse 01.07.2004

Den 27.11.2013 feiret Albatrossen 10 års jubileum
Den 27.11.2018 hadde Albatrossen 15 års dag