Prosjekter

Albatrossen Ettervernsenter har høyt fokus på brukertilfredshet, kvalitetsforbedring og fagutvikling. Nye aktiviteter prøves ut og evalueres gjennom utvikling av prosjekter som i prosjektfasen finansieres gjennom søknad til ulike tilskuddsordninger. 

Se her for informasjon om pågående prosjekter:

Prosjekt: Ut i naturen

Naturen tas i bruk som arena for læring, opplevelser og mestring. Tilbudet er prosjektorganisert og går over 3-5 år (fra 2020). Lønnsmidler til arbeidsleder er finansiert via NAV sin tilskuddsordning – aktivisering og arbeidstrening. Tilbudet gis to hele dager i uken. Deltakerne får mestringsopplevelser og kompetanse som skal bistå dem videre inn i arbeidslivet gjennom aktiviteter og intern arbeidstrening.

Aktivitetene og arbeidspraksisen foregår utendørs ved Milde/Hjellestad, hvor vi i kraft av samarbeidsavtale med Bergen og omland Friluftsråd, har fått tildelt opprydding og vedlikeholdsansvar for et av deres friluftsområder.

arbeidspraksisen foregår i mindre grupper og deltakerne får anledning til å prøve ut egen mestring/jobbmestring i trygge, romslige rammer med støtte fra arbeidsleder og veileder. De får tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som er nyttig i deres recoveryprosess, både i forhold til fremtidig arbeid, som potensiell fritidsaktivitet og døråpner til sosiale nettverk.

Det er fokus på gode rutiner, opplæring, mestring og motivasjon til videre arbeidsliv. Deltakerne deltar i små byggeprosjekter, felling av trær, gressklipping, oppussing og maling av naust, og rydding av strandsone og hav. De får blant annet kompetanse i å føre båt, navigere, båtstell, fiske og fangst, om økologi i havet og tilberedning av fangsten sammen med kokk. I prosjektet inngår også mulighet for å ta ulike kurs som motorsagkurs, båtførerprøve og livredningskurs. For mer informasjon om prosjektet se intern arbeidstrening og maritime aktiviteter. 

Prosjekt: Kreative uttrykksformer i recovery

Kontakt

Prosjektleder

Therese Dahl

therese@albatrossen.no

Telefon: 488 80 820