Albatrossen er et høyterskeltilbud

HØYTERSKEL ETTERVERN

Med høyterskeltilbud mener vi at senteret er rusfritt og at motivasjonen hos den enkelte forventes å være god – samt at senteret har gode helhetlige tilbud.

God motivasjon for rusfrihet og ønsket om å komme videre i livet er en avgjørende faktor for om Albatrossen passer for den enkelte.

Noen er motivert for å komme i arbeid og noen ønsker å gå tilbake til skolebenken. Andre ønsker å bygge opp et godt liv og for eksempel være med i frivillig arbeid, finne seg interesser og bygge opp et nettverk av venner og kontakter. Felles for alle er at de har hatt rusproblemer.

En del tidligere rusavhengige sliter med sosial angst og mangler et godt nettverk. Følgende av dette er ofte forverring av helse og psykiske utfordringer. Albatrossen arbeider derfor med å bedre den enkeltes livskvalitet ved å bygge opp et sunt og godt nettverk. Albatrossen legger vekt på å ha et godt og rusfritt miljø med gode undervisnings- og oppholdsrom – og ansatte som inkluderer den enkelte.

Bevisstgjøringskurs:

«Selvinnsikt er ettervern»

– Hjelp til innsikt i egen rusproblematikk – unngå tilbakefall

– Kommunikasjon og sosial trening

– Familie og barn

– Nettverk

– Økonomi – bearbeide gjeldsproblemer og lære å takle det når regningene kommer

– Arbeidsliv – NAV og Næringsliv underviser

– Kosthold og ernæring

– Fritid