Innsøkning

Veien inn til oss

Ønsker du å begynne på Albatrossen er NAV (sosialkontoret) innsøkende instans.

Det er mål om 4 ukers rusfrihet før oppstart, eller 2 uker ved behandlingsopphold (direkte inntak).

Det koster ingenting for sosialkontoret, men vi ønsker at sosialkontoret er med både før, under og etter at deltaker har startet i tiltaket.
Før man kan begynne avholdes et forberedende inntaksmøte. Her gjennomgås om den enkelte har motivasjon nok til å begynne i senterets ettervernstiltak, forventninger til deltaker, tilbud og kontrakt.

Personer utenfor Bergen kommune må søke NAV-kommune i sin hjemkommune om dekning for inntak på kommunal plass.

Hvordan søke om kommunal plass ved Albatrossen ettervernsenter:

  1. Ta kontakt med din saksbehandler ved NAV sosialtjeneste
  2. Fyll ut søknadsskjema, gjerne sammen med din saksbehandler
  3. Sendes per post til adresse oppgitt i søknadsskjemaet eller post@albatrossen.no
  4. Når Albatrossen mottar din søknad vil vi ta kontakt med både deg og din saksbehandler for å avtale en samtale. Under samtalen vil du få anledning til å fortelle mer om deg selv og dine målsettinger. Vi vil også gi ytterligere informasjon om vårt tilbud
  5. Søknaden vil behandles på bakgrunn av samtale og søknadsskjema, og du vil få fortløpende tilbakemelding

Innsøkninsskjema finner du her: