Albatrossen fyller 20 år

VI INVITERER TIL

Jubileumskonferanse

19. april 2023

Konferansier Tarjei Strøm vil lede samtaler med foredragsholderne etter hvert tema. 

Vi får et tilbakeblikk på rusfeltets utvikling de siste 20 år fra tre perspektiv. 

Dagens forståelse av god praksis er representert gjennom tema som recoveryorientert tilnærming, arbeid og aktiviteter, og faglige tilnærminger som motiverende samtale og mentaliseringsbasert terapi.

Program

08:30-09:00

Registrering og kaffe

09:00–09:10

Musikkinnslag

09:10 – 09:15

Velkommen

Konferansier

Tarjei Strøm

09:15 – 09:25

Åpning

Byrådsleder

 Rune Bakervik

09:25 – 09:45

Albatrossens 20-årige historie

Dialogsamtale

Tarjei Strøm og Styremedlem Albatrossen – Tore Salvesen

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

Rusfeltets utvikling siste 20 årene

  • Sett fra Kommunens ståsted
  • Sett fra TSB ståsted
  • Sett fra Brukernes ståsted

Bergen kommune – Leiv Tungesvik
Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas
Bergen kommune – Anne Eriksen Hammer
Høgskulen på Vestlandet – Kristina Åkerblom

10:45 – 11:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:00

Betydningen av recoveryorientert tilnærming

Litt om recovery, betydning av brukerstyring for recovery, historien

Om skolen, betydning recovery, recovery orienterte aktiviteter skolen tilbyr og skolens erfaring.

Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas

Bergen kommune – Bergen Recoveryskole 
Lene Amina Tufte og Anne Turid Nygaard

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:45

Betydningen av aktiviteter og arbeid for sosial recovery

Fysisk aktivitet

Kreative uttrykksformer

Musikk


Arbeid

Medvandrerne – Are Lerstein

Kirkens bymisjon – Kaia Thunold Hatteberg

Huset – Morten Sommerbakk
Helse Bergen & UIB– Lasse Tuastad


ALF – Liv Hasås

13:45 – 14:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:15

Terapeutiske tilnærminger som bygger oppunder recovery

Motiverende samtale

Mentalisering

KoRus Bergen – Sonja Mellingen

Minding Minds – Kari Lossius

15:15 – 15:30

Avslutning og vel hjem

Program

08:30-09:00

Registrering og kaffe

09:00–09:10

Musikkinnslag

09:10 – 09:15

Velkommen

Konferansier Tarjei Strøm

09:15 – 09:25

Åpning

Byrådsleder – Rune Bakervik

09:25 – 09:45

Albatrossens 20-årige historie

Dialogsamtale

Tarjei Strøm Styremedlem Albatrossen – Tore Salvesen

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

Rusfeltets utvikling siste 20 årene

  • Sett fra Kommunens ståsted
  • Sett fra TSB ståsted
  • Sett fra Brukernes ståsted

Bergen kommune – Leiv Tungesvik Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas Bergen kommune – Anne Eriksen Hammer Høgskulen på Vestlandet – Kristina Åkerblom

10:45 – 11:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:00

Betydningen av recoveryorientert tilnærming

Litt om recovery, betydning av brukerstyring for recovery, historien

Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas

Om skolen, betydning recovery, recovery orienterte aktiviteter skolen tilbyr og skolens erfaring.

Bergen kommune – Bergen Recoveryskole

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:45

Betydningen av aktiviteter og arbeid for sosial recovery

Fysisk aktivitet

Medvandrerne – Are Lerstein

Kreative uttrykksformer

Kirkens bymisjon – Kaia Thunvold Hatteberg

Musikk

Huset – Morten Sommerbakk
Helse Bergen & Førsteamanuensis UIB– Lasse Tuastad

Arbeid

ALF – Daglig leder, Liv Hasås

13:45 – 14:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:15

Terapeutiske tilnærminger som bygger oppunder recovery

Motiverende samtale

KoRus Bergen – Helse Bergen – Sonja Mellingen

Mentalisering

Minding Minds – Kari Lossius

15:15 – 15:30

Avslutning og vel hjem