Albatrossen fyller 20 år

Jubileumskonferanse

19. april 2023

Konferansier Tarjei Strøm vil lede samtaler med foredragsholderne etter hvert tema. 

Vi får et tilbakeblikk på rusfeltets utvikling de siste 20 år fra tre perspektiv. 

Dagens forståelse av god praksis er representert gjennom tema som recoveryorientert tilnærming, arbeid og aktiviteter, og faglige tilnærminger som motiverende samtale og mentaliseringsbasert terapi.

Program

08:30-09:00

Registrering og kaffe

09:00–09:10

Musikkinnslag

09:10 – 09:15

Velkommen

Konferansier

Tarjei Strøm

09:15 – 09:25

Åpning

Byrådsleder

 Rune Bakervik

09:25 – 09:45

Albatrossens 20-årige historie

Dialogsamtale

Tarjei Strøm og Styremedlem Albatrossen – Tore Salvesen

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

Rusfeltets utvikling siste 20 årene

  • Sett fra Kommunens ståsted
  • Sett fra TSB ståsted
  • Sett fra Brukernes ståsted

Bergen kommune – Leiv Tungesvik
Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas
Bergen kommune – Anne Eriksen Hammer
Høgskulen på Vestlandet – Kristina Åkerblom

10:45 – 11:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:00

Betydningen av recoveryorientert tilnærming

Litt om recovery, betydning av brukerstyring for recovery, historien

Om skolen, betydning recovery, recovery orienterte aktiviteter skolen tilbyr og skolens erfaring.

Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas

Bergen kommune – Bergen Recoveryskole 
Lene Amina Tufte og Anne Turid Nygaard

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:45

Betydningen av aktiviteter og arbeid for sosial recovery

Fysisk aktivitet

Kreative uttrykksformer

Musikk


Arbeid

Solli DPS – Trygve Bruun Endal

Kirkens bymisjon – Kaia Thunold Hatteberg

Huset – Morten Sommerbakk
Helse Bergen & UIB– Lasse Tuastad


ALF – Liv Hasås

13:45 – 14:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:15

Terapeutiske tilnærminger som bygger oppunder recovery

Motiverende samtale

Mentalisering

KoRus Bergen – Sonja Mellingen

Minding Minds – Kari Lossius

15:15 – 15:30

Avslutning og vel hjem

Program

08:30-09:00

Registrering og kaffe

09:00–09:10

Musikkinnslag

09:10 – 09:15

Velkommen

Konferansier Tarjei Strøm

09:15 – 09:25

Åpning

Byrådsleder – Rune Bakervik

09:25 – 09:45

Albatrossens 20-årige historie

Dialogsamtale

Tarjei Strøm Styremedlem Albatrossen – Tore Salvesen

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

Rusfeltets utvikling siste 20 årene

  • Sett fra Kommunens ståsted
  • Sett fra TSB ståsted
  • Sett fra Brukernes ståsted

Bergen kommune – Leiv Tungesvik Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas Bergen kommune – Anne Eriksen Hammer Høgskulen på Vestlandet – Kristina Åkerblom

10:45 – 11:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:00

Betydningen av recoveryorientert tilnærming

Litt om recovery, betydning av brukerstyring for recovery, historien

Akt kompetansetjeneste – Eva Karin Løvaas

Om skolen, betydning recovery, recovery orienterte aktiviteter skolen tilbyr og skolens erfaring.

Bergen kommune – Bergen Recoveryskole

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:45

Betydningen av aktiviteter og arbeid for sosial recovery

Fysisk aktivitet

Medvandrerne – Are Lerstein

Kreative uttrykksformer

Kirkens bymisjon – Kaia Thunvold Hatteberg

Musikk

Huset – Morten Sommerbakk
Helse Bergen & Førsteamanuensis UIB– Lasse Tuastad

Arbeid

ALF – Daglig leder, Liv Hasås

13:45 – 14:00

Dialogsamtale

Tarjei Strøm i dialog med foredragsholderne

14:00 – 14:15

Pause

14:15 – 15:15

Terapeutiske tilnærminger som bygger oppunder recovery

Motiverende samtale

KoRus Bergen – Helse Bergen – Sonja Mellingen

Mentalisering

Minding Minds – Kari Lossius

15:15 – 15:30

Avslutning og vel hjem

Om foreleserne

Tarjei Strøm

Tarjei er er en ettertraktet trommeslager, programleder og konferansier.

Vi gleder oss over at Tarjei skal leder oss gjennom denne konferansen.

 

 

 

 

 

 

 

Rune Bakervik

Rune er tidligere supporterleder for Brann, ordfører i Bergen og er nå byrådsleder. Han brenner for Bergen og alle som bor i byen vår. Særlig viktig synes han det er at vi stiller opp for hverandre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Salvesen

Tore har vært med i Albatrossen Ettervernsenter fra den spede begynnelse. Han har vært styremedlem i flere perioder og er i dag nestleder. 

Tore arbeider som politiinspektør i Vest politidistrikt.

 

 

Leiv Tungesvik

Leiv Tungesvik er leder for NAV Bergen nord sosialtjeneste. Han har lang fartstid i helse- og sosialfeltet, som sosialsjef, samt sentralt planarbeid, administrasjonssjef og siste 13 år som nav-leder. 

Han er utdannet sosionom, og har i tillegg en bachelor fra Universitetet i Bergen på administrasjon- og organisasjonsteori, samt videreutdanning i ledelse i regi av NHH/AFF, og kvalitetsledelse ved SEVU/UiB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Karin Løvaas

Eva Karin Løvaas er spesialist i klinisk psykologi. Hun er leder i fagutvalget for Norsk psykologforening – rus og avhengighetspsykologi og hun har koordinert aktuelle spesialistprogram siden 2005. Hun har 30 års arbeidserfaring, både som kliniker og leder, innen ulike helsetjenester, primært spesialisthelsetjenesten – TSB via Bergensklinikkene.

I dag er hun en del av Akt kompetanse og jobber som privatpraktiserende psykolog. Hun er grunnleggende opptatt av tjenesteutvikling og var faglig leder i Helsedirektoratets utarbeidelse av nasjonal retningslinje TSB. Hun er spesielt engasjert i brukerperspektivet og brukernes rett til å ta egne valg i møte med hjelpeapparatet. Eva er forfatter og medforfatter av flere bøker.

Anne Eriksen Hammer

Anne er erfaringskonsulent ved Huset Bergen. Hun er brukerrepresentant A-larm.

Hun er medforsker i forskningsavdelingen på AFR, helse Bergen og bidrar ellers inn i forskjellige forskningsprosjekt om erfaringskompetanse. Er veileder for andre erfaringskonsulenter og sitter i ulike råd og utvalg.

Anne er er spesielt opptatt av å få kunnskapen om erfaringskompetanse ut i tjenestene. Vi begynner å få noe «svar» fra forskning på hva denne kompetansen ER og hvorfor det virker, og hun mener det er på tide at vi begynner å snakker litt om hvilke roller vi skal ha».Kristina Bakke Åkerblom

Kristina er doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes doktorgradsprosjekt utvikler kunnskap om hvordan integrering av erfaringskonsulenter foregår som en sosial innovasjon som fører til økt brukermedvirkning og utvikling av tjenester som er bedre tilpasset tjenestebrukeres behov.

Hun er utdannet psykolog og har tidligere jobbet som psykologspesialist, leder og prosjektleder innen ulike psykisk helse og rustjenester.

 

 

 

 

Lene Amina Tufte & Anne Turid Nygaard

Lene arbeider som erfaringskonsulent på systemnivå i kommunen, i Etat for psykisk helse og rustjenester. Hun er veldig engasjert i recovery, og da særlig dette med tilhørighet og positiv identitet ut over eventuell diagnose, man er mer enn diagnosen/ utfordringen sin. Det å finne sin plass i en flokk og kjenne på mening i hverdagen, kjenne at man er mer enn plagene sine, se de sterke sidene og styrke disse.

Arbeider for å styrke recoverydannelsen hos ansatte i tjenestene, for å få hovedpersonen tilbake i førersetet. Lene er engasjert i viktigheten av erfaringskompetanse på laget, både for fagpersonene og ikke minst for de personlige møtene mennesker imellom, herunder også pårørende og nære av de som sliter med rus og/eller psykisk helse.

Lene er også en av initiativtagerne til Fyll Dagene Bergen.

 

Anne Turid er Rådgiver i Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune.

Hun har ledet prosjektet med å etablere Bergen RecoverySkole fra 2017  til den ble etablert som et tiltak i 2020. Anne Turid er fremdeles tilknyttet tiltaket, nå som rådgiver.

 

Trygve Bruun Endal

Han er fysioterapeut og fagansvarlig for fysisk trening i behandling ved Solli DPS, leder for Fagnettverket Høyintensitetstrening som medisin i psykisk helsevern og rusbehandling Region Vest. Ansatt ved Solli siden siden 2012. Driver kliniske gruppetreningstilbud, og han er involvert i forskningsprosjekter, veileder studenter og turnusfysioterapeuter. 

 

 

 

 

 

 

Kaia Thunold Hatteberg

Kaia er utdannet faglærar i design, kunst og handverk.

Hun arbeider i Kirkens bymisjon som arbeidsleiar på Kreaktivt Verksted(Kav).

 

 

 

 

 

Morten Sommerbakk & Lasse Tuastad

Morten er vokalist, frontfigur og låtskriver i rockebandet Opplett. Han har smidd tekster fra livets harde skole fra han startet å skrive en gang i tenårene. Foruten utallige opptredener de siste årene med Gatens Evangelium, Sommerbakk, og nå Opplett, har Morten jevnlig holdt foredrag om psykisk helse og rus på ulike konferanser. Han har dessuten hatt workshop om rocketekster og undervist om brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet for musikkterapistudenter ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. I de siste årene har Morten jobbet som erfaringskonsulent på MO-Eidsvåg og Blå Kors steg for steg. I dag jobber Morten som erfaringskonsulent på det nystartede brukerstyrte Huset Sverresgate. Morten har lenge vært er en viktig stemme i den ruspolitiske debatten, og er for tiden leder i FHN Vestlandet.

Lasse er musikkterapeut og amatørmusiker, som har jobbet i Bergen Fengsel og prosjektet Musikk i fengsel og frihet fra år 2000 – 2010. I 2014 avleverte Lasse doktorgradsavhandlingen sin «Innanfor og utanfor» om rockens rolle i kriminalomsorg og ettervern. Videre har Lasse jobbet som musikkterapeut ved Bjørgvin DPS og har vært initiativtaker for musikkoppfølgingtilbudet MOT82 i Åsane. Lasse har fulgt Morten i ulike faser og bandsammensettinger med utallige spillejobber og opptredener på konferanser i psykisk og helse- og rusfeltet. I dag jobber Lasse som førsteamanuensis ved musikkterapiutdanningen ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Forskingsfeltet omfatter musikkterapi i kriminalomsorg, psykisk helse- og rusfeltet.

 

Liv Hasås

Liv er daglig leder i ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse, med mer enn 20 års erfaring fra feltet arbeidsinkludering.

ALF as er en arbeids og inkluderingsbedrift som tilbyr arbeid og arbeidstrening til mennesker som står utenfor arbeidslivet, og som siden 2006 også har utdannet erfaringskonsulenter gjennom MB-programmet – Medarbeider med brukererfaring.

 

 

 

 

 

 

Sonja Mellingen

Sonja er psykologspesialist og førsteamanuensis. Hun arbeider på Institutt for velferd og deltaking (HVL – Høgskolen på Vestlandet), og har en bistilling som psykologspesialist på KORUS Bergen.

Hun har i en årrekke undervist i motiverende samtale. Sonja opplever at holdningssettet og fokuset på samarbeid i motiverende samtale bidrar til å hente frem menneskers egne eventuelle ønsker om endring, og å realisere hva som er viktig for den enkelte.

 

 

 

 

 

Kari Lossius

Kari har jobbet som psykolog i over 35 år og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989. Hun er eier av Minding Minds AS og tilknyttet ATK kompetansetjenste.

Hun tenker hver dag på hvor heldig hun er som får mulighet til å ta del i andre menneskers liv og utfordringer. Hun har jobbet lenge med mennesker som har ulike psykiske lidelser og rusutfordringer og var klinikkdirektør i Bergensklinikkene i 25 år.

Hun er medforfatter på flere bøker og har publisert flere artikler, er sertifisert både som individuell og grupper MBT terapeut, og som veilder.  Hun har sin egen hjemmeside der du kan lese mer om henne på: Karilossius.no