Aktiv ettervern for bedet livskvalitet

– For personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte.

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig rusfritt tilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte.

Formålet er å bistå deg i din recoveryprosess mot økt livsmestring, samfunnsinkludering og bedret livskvalitet. Vårt ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Tilbudet kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT) og LAR utdeling.

Ukeplan: