Aktiv ettervern for bedet livskvalitet

– For personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte.

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er et helhetlig rusfritt tilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. Vi har fokus på aktiviteter, arbeidstrening og arbeidsformidling.

Formålet er å bistå deg i din recoveryprosess mot økt livsmestring, samfunnsinkludering og bedret livskvalitet. Vårt ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Tilbudet kan kombineres med arbeidsforberedende trening (AFT).

Aktivitetsplan: